Vedtaket i Fylkesutvalet, som har møte i Odda i dag, følgjer opplærings- og helseutvalet i Hordaland fylke sitt vedtak i skolebruksplanen.

Dermed er vona om at Fitjar vgs kan vidareførast som i dag endå eit steg nærmare endeleg vedtak. – Gledeleg, seier fitjarordførar Wenche Tislevoll, som følgjer møtet i Odda.