Resultatet for fitjarfolk sine stemmer til Fylkestingsvalet er no klart. Sjå www.valg.no. Fitjarfolk sine stemmer ved fylkestingsvalet fordelte seg slik:

A 20,6% (-0,3%)
SV 3,8% (-2,1%)
RV 0,7% (+0,2%)
SP 10,4% (-0,7%)
KRF 23,7% (0,0%)
V 3,3% (+1,4%)
H 14,6% (+4,6%)
FRP 18,8% (-3,8%)
DEM 1,6% (+1,2%)
KSP 0,8% (-0,2%)
KYST 0,9% (-0,1%)
PP 0,7% (+0,1%)

Frammøte 62,2% (+2,6%)

Kilde: valg.no

Resultat for fylkestingsvalet finn du her