Håkonarspelet har 10 års jubileum i år, og får 75 000 kroner i støtte frå fylket. I samband med 10 årsjubileet hadde Stifinga Håkon den Gode søkt om 150 000 kroner. No fekk dei 75 000 frå Kultur- og ressursutvalet i fylket. I år skal det, som i fjor, framførast i Kultursalen i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg. Over 100 aktørar er med på denne kulturelle storsatsinga. – Dette dekkjer ikkje alt me treng til spelet, men me har òg andre søknader ute som me vonar å få positivt svar på, kommenterer Ann-Sofie Drønen.