Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen er på en rundreise i Sunnhordland. I den forbindelse fikk Fitjar kommune i går besøk av han. Programmet for dette besøket var en guidet tur til og i Midtfjellet Vindpark. Han vart imponert av det han såg.

Ellers i følget var det representanter fra Høyre med ordfører Wenche Tislevoll som vert. Bussturen startet ved Fjordhotellet.Underveis orienterte Wenche Tislevoll kort om Fitjar sentrum, det nære sentrum, hvor diverse fasiliteter, kontorer, skoler og kulturhus var innen rekkevidde.

Ved Olstjørnet var det stopp. Her måtte besøket ”sjekkes” inn, og det ble utdelt verneutstyr til oss, som hjelm og refleksvest, av driftsleder Lars Helge Landa. Vindparkens ”far”, Ole Vidar Lunde, var ikke tilstede i dag. Han og Johannes Koløen var på styremøte i Oslo for Midtfjellet Vindkraft.

Lars Helge guidet og fortalte om realiseringen av Vindmølleparken på Midtfjellet . Han kunne fortelle om Ole Vidar Lunde sin utrolige idealisme bak dette store prosjektet. Den 1. september 2011 var det anleggsstart. Tre mil veg er bygget og 44 møllepunkt i løpet av 12 måneder.

Alle kabler til og fra møllene er lagt i vegnettet i vindparken. Høsten 2012 ble det montert 21 møller. Våren 2013 blir det montert 23 møller. Av møllene i byggesteg 2 får 10 møller rotordiameter på 100 m.

Vi stoppet ved mølle B12. Her fikk gjestene komme inn i foten på møllen, og der var det faktisk god plass. B 12 er den møllen som i dag har rødt signal-lys, men det blir montert rødt lys på 6 møller senere, dette er et krav fra Luftfartsverket. Ellers er hver mølle utstyrt med datamottak (logg) for vær og vind, som kan leses av i kontrollrom.

Når parken er ferdig, vil møllene ha full produksjon når det blåser liten kuling. Ved full storm er det stopp i produksjonen. Rotor (møllevingene) dekker et areal på om lag 5.5 mål for 90 møller, og ca 7.9 mål for 100 møller .

Vi kjørte videre mot Handfjellet og rundt mot Tysnes og skipsleden mot Bergen. Vinden var næmest fraværende på fjellet i går, blikk stille, med blå himmel, og vi kunne se langt i alle retninger.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen var tydelig imponert over Midtfjellet Vindpark. Han syntes dette viser hvor moderne Fitjar kommune nå var blitt. – Vindmøllene viser modernitet og fremtidsrettet bærekraft. Ingen tvil om at dette er et godt miljøprosjekt, mente han. Fitjar har tatt tak i et felles miljøansvar. Kanskje kan dette bane veien for videre mølleprosjekt i energifylket Hordaland? undret han.