Ein buss var kommen på tvers av vegen og sperra fv. 545 ved Kulturhuset i fleire timar i dag tidleg. Men no er vegen open att. Foto: Håkon C. Hartvedt.

Personbilar vart slusa forbi av politiet på gangvegen til venstre på biletet. Større køyretøy måtte køyra tilbake til E39. Men for nokre minutt sidan vart bussen fjerna, og vegen er no open att.

– Det er ein stor stein der bussen heng som kanskje kan valda noko problem, så eg vil ikkje garantere at det går fort og uproblematisk å få bussen opp på vegen att. Eg er redd for at klokka fort kan bli nærere 11.00 enn 10.00 før vegen vert opna, sa verkstadsleiar ved Nobina, Einar Landa, til fitjarposten.no tidlegare i dag. Så gjekk det lukkelegvis betre enn forventa.

Politiet kom plass og slusa personbilar varsamt langs gangvegen frå REMA 1000 til Kulturhuset. Større køyretøy som lastebilar og trailerar måtte derimot køyre tilbake til E39 og ta seg sørover den vegen – og eventuelt køyre tilbake til Sagvåg, Rydland eller Fitjar sentrum om dei til dømes skulle til nokre av desse plassane.

Rich Froning steroids