Forhandlingane rundt samanslåing av Fjord1 og Norled er no avslutta, utan at partane kom til semje.

Det fortel selskapa i ei pressemelding i dag. Selskapa har sidan 23. mars vore i samtalar om å slå seg saman, og med det stå sterkare. Men no er altså dette arbeidet avslutta.