Strandabasaren som NMS-foreiningane på Stranda er saman om, samla, ikkje uventa, fullt hus, i år òg.

Sal på bok, tre rundar med åresal, mange flotte gevinstar, andakt, song og god mat, var ingrediensane på basaren denne gongen òg.

Det er tydeleg at misjonsforeiningane gjer ein storjobb med denne basaren som Strandafolket sluttar mest samla opp om – i tillegg til basaren for Barmhjertighetsbussen før jul. Ikkje minst er me imponert over alle dei vakre handarbeida som vert laga til desse basarane.

-Me brukar å få inn rundt 50 000 kroner til misjonen opplyser Else Hovland, som saman  med mange gode medhjelparar sørgde for at basaren vart gjennomført på ein svært god måte. Og det er ingen grunn til å tru at resultatet i år vert dårlegare enn tidlegare, noko som tyder at det vert 50 000 nye, friske kroner til misjonsarbeidet til NMS