Mattilsynet innfører no restriksjonar på fjørfehald etter fugleinfluensa-alarmen i England. Heile Sør-Noreg er risiko-område. – Jeg ønsker ikke å overdrive situasjonen. Jeg har forstått at det er kontstatert utbrudd av fugleinfluensa i England. Det som nå skjer er at vi har en forskrift som blir tatt i bruk for å redusere risikoen, seier Mattilsynets distriktssjef på Haugaland, Torkel Myklebust til Haugesunds Avis si nettside, etter at heile det norske fastlandet sør for Nordland fylke er peika ut som eige risikoområde for mogeleg utbrot av fugleinfluensa.

-Dette innebærer blant annet at fjørfe og andre fugler i fangenskap ikke skal ha direkte kontakt med ville fugler. Mattilsynet vurderer fortløpende mulighetene for å lempe på restriksjonene, eller eventult behovet for å utvide dem. Inntil videre er det forbudt å avholde markeder, utstillinger, konkurranser eller på annen måte å arrangere ansamlinger av fjørfe i Sør-Norge sør for Nordland. I de samme områdene må eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap må melde fra om sitt dyrehold til Mattilsynets distriktskontor, skriv haugesunds-avis.no.

Nasjonalt folkehelseinstitutt skiller mellom tre typer influensa:

  1. Sesonginfluensaen kommer hver vinter. Den skyldes et virus som er bare litt forskjellig fra tidligere års virus sånn at mange av oss vil være delvis immune. Derfor blir ikke så mange smittet, og sykdommen er ikke så alvorlig.
  2. Pandemisk influensa er betegnelsen på en influensasykdom som skyldes et helt nytt virus som ingen er immune mot. Dette viruset vil spre seg raskt gjennom hele verden og vil kanskje gi mer alvorlig sykdom.
  3. Fugleinfluensa er en sykdom blant fugler. Av og til ”tar fugleviruset feil” og smitter et menneske som kan få ”menneskelig fugleinfluensa”, men mennesker er ikke særlig mottakelige for dette viruset.