Frivilligprisen for 2010 går til Annar Westerheim og Toralv Røen for kjempemessig, frivillig dugnadsarbeid, mellom anna med veg i Dåfjorden.

Mellom anna har dei rusta opp to kilometer veg som alternativ skuleveg. Vegen går frå Sælevik skule til Dåfjord.

-Me har har brukt den massen som er der, lagt eit grovlag med torv og myrmasse og så putta grovsingel og grus på toppen. Dei reknar med at dei har brukt over 1000 timar kvar på dette prosjektet.

Annar Westerheim seier til fitjarposten av dei sjølvsagt er glad for prisen, men trur han har Toralv Røen med seg når han sier: -Me gjer det me gjer for at andre skal få glede og nytte av det. Det er den store belønningen!, let det.

lvMeir seinare.