Det er no stadfesta frå arrangørhald at Göran Fristorp kjem til Fitjar i august

 Den svenske visesongaren Göran Fristorp kjem til Fitjar  sjuande august. Konserten markerer opninga av haustsesongen med temakveldar i kyrkja. Konserten er også ein del av Fitjarfestivalen som blir arrangert  7. til 10. august.