Det er slutt for Einar Matre og Terje skorpen her på Smedholmen.

Førstkomande søndag blir det friluftsgudsteneste på Smedholmen, skriv Fridleif Lydersen i ei pressemelding.

Presten minner om at å vere ute i friluft er godt for lekam og sjel, og held fram:

– Friluftsgudstenester blir meir og meir vanlege. Dette er den tredje friluftsgudstenesta vi har i år i Fitjar sokn. Vi hadde ei vellykka friluftsgudsteneste ved Kidnavatnet 2. pinsedag og i Kråko i sommar. Vi håpar på å gjenta suksessen på søndag på Smedholmen.

Skulekorpset deltek i gudstenesta. For to år sidan hadde vi gudsteneste på Fodno
saman med skulekorpset det var ei flott oppleving.

Vi vil oppfordra folk til å ta turen til Smedholmen for å vere med og feire gudsteneste til Guds ære og velsigning for menneske!

Presten minner til slutt om at det vil vera lurt å ha med seg noko å sitja på.

Sjå elles heimesida til Fitjar kyrkje.