Frå den mektige gravrøysa ser me Stolmen ut mot havet i nordvest og tårnet på Ulriken i nord. Foto: Kjetil Rydland.

No er det endeleg fri utsikt frå Rimsvarden ut mot havet, etter at resten av sitkagrana på framsida av gravrøysa blei fjerna i dag.

For ei veke sidan lova Odd Bondevik å fjerna det meste av vegetasjonen framfor Rimsvarden på rundt ei veke. Og i dag var utsikta frå den mektige gravrøysa heilt open. Dette kunne representantar frå Fitjar kommune konstatera då dei var oppe på inspeksjon i ettermiddag.

Både skogkonsulent Ole Kristian Trondsen, kultursjef Elise Aarbø og rådmann Atle Tornes fekk høve til å nyta den storslegne utsikta i solskinet. Sistnemnde nytta høvet til å diskutera vegen vidare med Odd Bondevik, som har hatt ansvar for hogsten. All sitkagrana på framsida av gravrøysa er hoggen og kjørt ned til vegen. Men det ligg eit inferno av greiner som også må vekk.

Odd Bondevik fortel at dette er ein jobb han har sett pris på. Og jobben har gått smertefritt i bra skogaver. No står berre resten av opprustinga att, før Fitjar har kulturminnet sitt klart til opning i mai.

Frå den mektige gravrøysa ser me Stolmen ut mot havet i nordvest og tårnet på Ulriken i nord. Foto: Kjetil Rydland.

Dette er ein jobb Odd Bondevik i Fitjar Meieri set pris på. Foto: Kjetil Rydland.
Dette er ein jobb Odd Bondevik i Fitjar Meieri set pris på. Foto: Kjetil Rydland.

Odd Bondevik fjernar siste sitkagrana som har sperra utsikta. Foto: Kjetil Rydland.
Odd Bondevik fjernar siste sitkagrana som har sperra utsikta. Foto: Kjetil Rydland.

Rådmann Atle Tornes og Odd Bondevik diskuterer vegen vidare. Foto: Kjetil Rydland.
Rådmann Atle Tornes og Odd Bondevik diskuterer vegen vidare. Foto: Kjetil Rydland.