Då karane i Osternes Mannskor kom til øving sist tysdag, var eit stort TV dei hadde ståande i lokala på Osternes skule, borte vekk. 

 -Det var ikkje teikn til innbrot, men eit vindauge i kjellaren stod ope då me kom, fortel leiar i koret, Karvel Strømme, til fitjarposten.no. Mannskoret vurderer no å melde tjuveriet til politiet.

buy steroids online