Samfunnsbyggjaren Inge Halstensen med Fitjar-venene Harld Johan Sandvik og Håkon C. Hartvedt i god koronaavstand i Bekkjarvik. Foto: Kjetil Rydland.

Pressa og andre inviterte gjester lét seg tydeleg freista då forlagssjef Håkon C. Hartvedt og den kjende fiskebåtreiaren Inge Halstensen bad inn til boklansering på Bekkjarvik Gjestgiveri måndag føremiddag.

På det kjende gjestgiveriet blei det servert fiskesuppe i verdsklasse, laga etter oppskrift av Bocuse d’Or-vinnaren Ørjan Johannessen. Då forlagssjef Hartvedt fortalte om bakgrunnen for boka om Inge Halstensen, «Samfunnsbyggjar med Hauge i bagasjen», la han vekt på det Fitjar og Bekkjarvik har til felles. Me har begge ein verdsmeister i kokkekunst, og endå mykje viktigare; me har felles historie. Som kjent var Bekkjarvik ein del av Fitjar kommune fram til 1. januar 1964.

Sterke band til Fitjar

Bandet til Fitjar er noko hovudpersonen i boka aldri har lagt skjul på. Han var fitjarbu fram til han var 18 år, og i forordet til boka kan me lesa sitat frå dåverande Fitjar-ordførar Peder Nilsen Aga: «Det skal leggjast eit minebelte over Selbjørnsfjorden». Han sikta då til Schei-komiteen sine planar om å overføra dei søre delane av Selbjørn og Huftarøy til Austevoll kommune.

Denne felles historia var bakgrunnen for at Håkon C. Hartvedt etter kvart tente på ideen frå kona si, Torill, om å skriva bok om den tidlegare fitjarbuen Inge Halstensen. Sjefen for det vesle forlaget med om lag 20 bøker «i kofferten» vedgår at denne boka blei eit heilt anna prosjekt enn han hadde sett for seg:

– Dette blei mykje større enn det vi pleier å gjere! slo han fast.

Store ting og store ord er dei vane med i Bekkjarvik. Hartvedt minte om dei store orda som fall i Bekkjarvik i 1969 då Neil Armstrong sette sin fot på månen med dei kjende orda «Eit lite skritt for eit menneske, men eit kjempeskritt for menneskeslekta»:

– Ja det er stort, sa bestefar Andreas Halstensen, men det var mykje større då vi fekk kai i Bekkjarvik!

– Viser korfor me set Inge Halstensen så høgt!

Sitatet tilhøyrer Austevoll-ordførar Morten Storebø. Han hadde fått boka i hende, og vedgjekk at det var ei bok som var vanskeleg å leggja frå seg. Han meinte boka viser kva som har forma den engasjerte filologen og fiskebåtreiaren Inge Halstensen.

Storebø slo fast at boka beskriv godt hendingane i det lokale næringslivet, og Inge Halstensen som næringsutviklar. Austevoll er heldig som har Inge Halstensen, meinte ordføraren, og beskreiv han som ein handlingens mann, ein grunnleggjande samfunnsengasjert mann med godt humør.

– Kanskje me har ein bodskap til samtida vår? undrast Inge Halstensen under boklanseringa i Bekkjarvik. Foto: Kjetil Rydland.

– Ei bok med ein bodskap

– Då me vreid prosjektet om frå ei bok om meg til det som skjer i Bekkjarvik, fekk boka ei meining, sa Halstensen i helsinga si til gjestene.

Hovudpersonen vedgjekk at han i periodar hadde vore litt tivilande til prosjektet, men etter kvart hadde han gått inn for det for fullt. Han er leiar for kanskje det eldste fiskebåtreiarlaget i Noreg, Det blei grunnlagt av oldefar hans, Ole Halstensen, i 1897, og no er femte og sjette generasjon Halstensen i ferd med å overta i Bekkjarvik:

Elles synest Inge Halstensen det er kjekt å bli linka opp til Hans Nielsen Hauge, som blei fødd i 1771, og meiner boka kan vera ein prolog til 250-årsjubileet for Hauges fødsel. Hauge var ein opprørar mot embetsmannsveldet, Noregs mest undervurderte person, etter Inge Halstensen si meining.

– Hauge skapte 30 000 arbeidsplassar, meiner Halstensen.

Sjølv er Inge Halstensen leiar for eit av dei største fiskebåtreiarlaga i Noreg med ein omsetnad på 400 millionar kroner i året. Etter over 60 år i familiebedrifta har Halstensen opplevd både opp- og nedturer, men han har alltid funnet styrke i trua på Gud.

Harald Johan Sandvik les frå boka om samfunnsbyggjaren Inge Halstensen på Bekkjarvik Gjestgiveri. Foto: Kjetil Rydland.

– Inge Halstensen, ein av mine heltar!

Harald Johan Sandvik hadde våga seg gjennom minefeltet i Selbjørnsfjorden for å vera med på boklanseringa i Bekkjarvik. Han las utdrag frå boka, blant anna frå forordet: «Fitjar var liksom Romarriket, rik og mektig med provinsar om seg på alle kantar: Engesund, Fitjarøyane, Brandasund og Bekkjarvik».

Dagens boklansering minner oss om at Fitjar leid eit stort tap då Bekkjarvik og Inge Halstensen gjekk til Austevoll i 1964.

Dei som ikkje har fått tak i boka, eller vil høyra Harald Johan lesa meir, bør få med seg boklanseringa i Kultursalen, Fitjar kultur- og idrettsbygg, førstkomande onsdag. Då kan du få treffa forfattaren Håkon C. Hartvedt, og hovudpersonen sjølv, Inge Halstensen. Hugs at du må melda deg på til biblioteket på førehand.