Førstkomande torsdag, 23.januar, kjem ei gruppe elevar frå Framnes til Fitjar Bedehus. I år samlar dei inn pengar til hjelp for fattige i India.

Framnesrussen har lang tradisjon for å bruke ein del av russetida si på å samle inn pengar til eit misjonsprosjekt, og i år valde dei Evangelistens Misjonstjeneste i India. I fjor samla dei inn heile 1,2 millionar som gjekk til Mercy Ships.

India har enormt mange fattige og analfabetar, og Framnesrussen skal samle inn pengar til eit område i India som heiter Andhra Pradesh. Her vil dei støtta arbeidet med å byggja ein ny barneskule i jungelen, renovera ein spedalskkoloni, gå til innkjøp av ambulanse, sørgje for reint drikkevatn til barneheim i Krishnunipalem, og mykje meir.

Arne Opsahl Engen er skuleprest på Framnes. Han blir med og har andakt denne kvelden. Han har ofte vore på den årvisse Framnes-basaren tidlegare, men den går ut i år på grunn av dette besøket av russen frå Framnes.

Video frå turen to av elevane frå Framnes var på, finn du på denne nettsida: http://www.evangelistensmisjonstjeneste.no/framnes-hjelper-india/video-fra-india.html