Fitjar kulturskule har framleis ledige elevplassar på undervisning i piano, melder Fitjar kommune. Ønskjer du å læra å spela piano kan du ta kontakt med rektor i kulturskulen Anne Lene Østvold Jordåen tlf. 53 45 85 53.

Meir informasjon om kulturskulen finn du på kommunen sine heimesider, sjå under utdanning.