Desse sprekingane hadde ikkje problem med å koma seg opp Fossabrekko og Kvelve. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjarposten nytta dagen til å prøva skiføret i fjellet frå Stord og heim, og kan konstatera at det er bra.

Me fekk mykje av fjellet for oss sjølve då me tok turen frå Lundarstøl og heim gjennom Sølio til Dalshaugane i dag. Stordabuen veit nok kva dei gjer når dei lar Fossabrekko liggja i fred, og nøyer seg med lysløypa på Lundarstøl.

Fossabrekko har alltid vore tung, men ekstra tung i dag, då det var 40 år og 40 kilo sidan sist. Einaste trøysta fekk vera at det blir sikkert ikkje lettare om 40 år, så det var berre å stå på. Men heilt åleine var me, sjølv om det ikkje mangla på snø. Det einaste mennesket me møtte i høgda, var ein fitjarbu i Store Tjødnadalen, på veg motsett retning, frå Fitjar til Lundarstøl.

Nedkjøringa frå Store Tjødnadalen langs Mjelkeråo ned til Inste Sølivatnet var tøff for 40 år sidan. Og ikkje mindre i dag; bjørk og brakje har gjort traseen nesten ubrukeleg. Så her må det gjerast ein jobb om løypa skal koma til sin rett igjen.

Kanskje me skulle gjort som ordføraren og mange andre, og lagt turen rundt Melen i dag. Det såg ut til å vera overkommeleg…

Desse sprekingane hadde ikkje problem med å koma seg opp Fossabrekko og Kvelve. Foto: Kjetil Rydland.

Godt med snø i Kvelve, men vinden reiv godt. Foto: Kjetil Rydland.
Godt med snø i Kvelve, men vinden reiv godt. Foto: Kjetil Rydland.