Det opne medlemsmøtet til Stord og Fitjar turlag samla om lag 60 turglade personar i Fitjar kultur- og idrettsbygg, i kveld, tysdag 1 april

Mange kom nok for å sjå Jan Rabben sine fantastiske lysbilete frå Folgefonnshalvøya, Stordafjella og Etnefjella. Ein del foto var tatt frå fly, og gav ein god oversikt over områda han hadde fotografert frå. Han fortalde på ein lun og fin måte om bilda og plassane, og hans kunnskap om geologi og fauna imponerte dei frammøtte.

Topptrimmen hadde ti års jubileum i 2007, og i alt 27 vandrarar fekk premie (tursett og tiårsmerke) for å ha fullført alle åra. På desse ti åra har tilsaman 370 personar fått turopplevingar ved å vitja dei ulike toppane her på øya.

26 personar har delteke for fyrste gong. Dei fekk stein limt på sokkel. Blant dei var Daniel Ivarsøy Bårdsen, Malin Tislevoll og Ruben Træet som du ser på det eine bilete.

Statistikken viser elles at det er kvinnene som dominerer på toppane i fjellet.

7.mai  2008 inviterer laget til opptur 8. klasse. 331 åttandeklassingar frå øya skal få oppleve Tyseskaret og Stovegolvet. Opptur er ei landsomfattande tilskiping der mange turlag er med. Totalt 16.000 åttandeklassingar er påmeldt. Stord Fitjar Turlag treng frivillige som kan tenkja seg å stilla opp som vakter på dette arrangementet her på øya.

Turprogrammet for 2008 er variert, men den mest populære turen er allereie fullpakka. Det gjeld turen til Lofoten, der 19 damer og ein (heldig?) mann har fått klarsignal.

Turprogram og det nye fjellkartet kan kjøpast i sportsforretningane. Dei fleste turar er opne for alle, også for ikkje-medlemmer, medan dei meir omfattande turane er berre for dei 734 medlemmene i Stord og Fitjar Turlag.

God Tur.