Eit Sigma polaroidfilter og eit deksel til ei Sigmalinse er funne på Ramsberget på Fodno.

Full tekst på polaroidfilteret er:PRO.FULL HD 3D-OLUX-DAY&NIGHT-CPL 72 mm -JAPAN.

Ta kontakt på mobil 481 51 491 om du meiner det kan vere ditt fotoutstyr.