Først stikk me..

Torsdag 27. august var det fleire som kom heim frå «Klubben» i Fitjar Bedehus med klede som var våte på framsida.

Fotogruppa hadde då prøvd seg med fotografering av eksploderande vassballongar, noko som er litt vanskeleg, nokså vått og svært moro.

Med seriefotografering med mange bilete pr.sekund prøvde me å fanga augneblinken då nåla fekk ballongen til å eksplodera.

Ivrige 5., 6. og 7.klassingar skifta på å sprengja ballongar eller å stå for fotograferinga.

Først stikk me..

...så eksploderer det..
…så eksploderer det..

..så vert ein våt.
..så vert ein våt.

Dersom du har lyst til å prøve sjølv treng du:
– Kamera som tek fleire bilete i sekundet
– Kort lukkartid (gjerne 1/1000 sekund eller raskare)
– Manuell fokus (autofokus vert forvirra av vasspruten)
– Ingen blitz (den klarar neppe å jobbe så fort)
– Ein modig modell
– Og tørre klær etterpå…
 
Lukke til !