Veteranen Kjell Træet er i full gang med sesongførebuingane. Foto: Kjetil Rydland.

Måndag kveld var A-laget på kunstgraset etter å ha måkt eit lite felt av banen.

Eit felt på ca. 25 x 35 meter har fotballspelarane måkt reint. Og måndag kveld kunne endeleg trenar Stein Gunnar Halleråker mønstra rundt 15 A-lagskandidatar til utandørs trening.

Spelarane seier forholda var bra, men nokre plassar var det litt glatt. Dei reknar med det blir betre etter kvart. Med mindre det kjem meir snø, vil treningane no framover vera ute.

Veteranen Kjell Træet er i full gang med sesongførebuingane. Foto: Kjetil Rydland.

Eit felt på rundt 25 x 35 meter gjer det mogeleg å gjennomføra trening på
Eit felt på rundt 25 x 35 meter gjer det mogeleg å gjennomføra trening på «kunstet». Foto: Kjetil Rydland.