Her nyttar det ikkje å spela fotball. Foto: Kjetil Rydland.

A-laget starta treninga i går kveld med trening i idrettshallen.

For første gong på mange år er det ikkje råd å trena fotball utandørs. Knapt nokon av dei som møtte på den første A-lagstreninga før 2010-sesongen, kan hugsa sist det var for mykje snø til å spela fotball ute. Men i år er det ei håplaus oppgåve å måka banen.

Derfor samla den nye A-lagstrenaren, Stein Gunnar Halleråker, rundt 20 unge A-lagskandidatar til innetrening i Fitjar kultur- og idrettsbygg i går kveld. Det blei mykje trening med ball i idrettshallen. I tillegg stilte Fitjar Treningssenter utstyr og lokale til rådvelde for styrketrening.

Gjennomsnittsalderen på årets A-lag teiknar til å bli veldig låg. Derfor er det berre eit par av dei frammøtte som kan hugsa ein skikkeleg Fitjar-vinter. Men lovande fotballspelarar er dei, og trenar Stein Gunnar Halleråker har god tru på dei. Han håper likevel på litt fleire veteranar, slik at det blir litt meir balanse i laget. 

Naturlegvis vonar både trenaren og fotballfolket elles på opprykk snarast, men Stein Gunnar åtvarar mot å tru at det er berre å spasera gjennom årets 6. divisjon. Skal dette lykkast, trur han det vil vera gunstig at flest mogeleg av gode fotballspelarar satsar på årests sesong, og at dei vil møta trufast på trening.

Her nyttar det ikkje å spela fotball. Foto: Kjetil Rydland.