Kor er bøkene? undrar ein fortvila Håkon C. Hartvedt.

Leiar av Fitjarposten Forlag, Håkon C. Hartvedt, er fortvila. Igjen har lokale bøker kome på avvegar slik at planlagt lansering må utsetjast.

Denne helga skulle nemleg det lokale fitjarforlaget ha stor boklansering både på Stord og Fitjar. Heile tre bøker skulle lanserast: «Eg gjer meg aldri», som er ei bok av Gunnar Ingebrigtsen, «Start dagen med eit smil» – ei vitsebok av Håkon C. Hartvedt – og «Frå Oasen», ei oppbyggingsbok skriven av Håkon sin bror Alf, Håkon sin inspirator i denne samanhengen.

Så opplever han at pallen med bøkene om Gunnar Ingebrigtsen rett og slett er komen vekk.

Trykkeriet i Danmark er klar på at de har levert bøkene til transportøren, tidsnok til at bøkene skulle vera på Fitjar sist tysdag, men i skrivande stund veit ingen kor pallen med bøkene er blitt av.

– Det siste eg har høyrt, er at trykkeriet no har bestemt at dei ser på pallen som «bortkomen» og vil trykkja bøkene opp att «på transportørens bekostning». Men eg får uansett ikkje bøkene tidsnok til lanseringa i morgon, seier ein oppgjeven forlagsleiar, som opplevde ein liknande situasjon i samband med lanseringa av «Den aller siste distrikslegen» for nokre år sidan. Då vart bøkene leverte til feil firma av den same transportøren.

– Kvifor jobbar du ikkje med større marginar då?

– Eg trudde eg hadde gjort det denne gongen. Hadde alt gått som det skulle, hadde eg hatt bøkene her på tysdag, seier Hartvedt, og legg til:

– Men no vil eg laga endå større margin med omsyn dei neste tre bøkene Fitjarposten Forlag skal gje ut i år, mellom anna boka om dei morosame skriveria til Halvard Wiik.

Ny dato for begge lanseringane vil koma så snart eg veit sikkert at eg får bøkene i tide, seier Håkon C. Hartvedt til slutt.