Det var ein lydhør gjeng som høyrde på Fitjar brannvesen sin instruktør Johan Nilsen. Han hadde ein klar og god informasjon om førstehjelp

Kurset som vart halde hos Engevik & Tislevoll AS var eit frivillig kurs i førstehjelp. I alt 32 av dei tilsette har meldt seg på og kurset var fordelt over fire kveldar slik at det vart passeleg med deltakarar kvar kveld.

Kurset retta seg i stor grad mot HLR ( hjerte-lunge redning), men brannskadar og bruddskader vart og nemnt.

Kurset må seiast å være ein del av HMS arbeidet ved Engevik & Tislevoll AS og Fitjar brannvesen viser med dette kurset at dei sit med god kompetanse på førstehjelp.

Avslutningsvis vart det halde praktisk øving i hjerte-lunge redning og deltakarane var svært opptekne med å få til rett kompresjonsrytme. 30 hjertekompresjonar og to innblåsingar som vert gjentekne inntil fagfolk kan overta pasienten.