Den første vindmølla er på plass, og i dag vart det fering på Midtfjellet, 15 år etter første planleggingsdag. Vindmølla er ikkje berre den første i Fitjar, men den første i Hordaland.

– Ja, dette er gledeleg, seier ein glad dagleg leiar, Ole Vidar Lunde, ved denne milepælen.

Han fortel at dei har måtte vente nokre dagar med monteringa av vengene på grunn av vind. Kanskje ikkje så rart det når Midtfjellet nettopp er valt på grunn av dei sterke vindforholda der.

– I snitt vonar me å få opp to møller i veka, så me trur det vil gå seg til etter kvart, seier Lunde.

Den neste mølla som skal opp, er B12 ved sida av Fitjarsåta. Det vil bli den mest synlege frå bygda.

– Me flyttar no krana dit, og vonar å kome i gang med monteringa av den på onsdag, får me vite.

Dei neste møllene som står for tur vil kome nedover på veg 2. Det er den vegen som går ovanfor Fitjarstølane.

Les meir på nettsida til Midtfjellet Vindkraft.