50-års konfirmantane i Fitjar kyrkje i dag, var det første kullet som vart konfirmert av tidlegare sokneprest Einar Tuvin.

-Men me hadde nok Bjørlykke til å begynne med, før han slutta, og så hadde me mange andre, både prestar og klokkarar, som underviste oss denne våren, fortel ei av 50-årskonfirmantane, Marta Eidet Helland, og nemner namn som Ivar Vik, og ein Gundersen ho ikkje hugsar førenamnet på.

Ho kan likevel fortelje at dei gjekk for presten i «Stutasalen» i gamle Tinghuset om onsdagane. Konfirmerte vart dei 21. september.

-For oss som kom frå utkantane, gjekk mest heile dagen med. Skøyta «Gunvor» som gjekk i rutetrafikk mellom øyane òg Fitjar plukka opp konfirmantane frå dei ymse øyane, og leverte oss tilbake, etterpå.

På bildet ser me:

1. rekke frå  venstre:
Gunn Marit Hatlevik Volden, Bjørn Skumsnes, Magne Kristoffer Sandvik, Nils Anton Tranøy, Magne Dagfinn Heggøy,  Leif Osvald Johannes Madsøy, Knut Rydland Henriksen.

2.rekke:
Rasmus Fitjar, Jenny Tislevoll Baugstø, Marie Vik Paulsen,  Johanna Aga Heggøy,  Peder Lillefosse, Annemor Gustava Aga Vedøy.

3. rekke:
Nils K. Rydland,  Hanna Vik Vestbøstad, Berit Alice Sætervik Kirketeig, Marta Eidet Helland, Magni Ingebjørg Hageberg,  Ingrid Brita Nesse Straume, Harald Sandvik Helland

4. rekke:
Lars Hovstad, Knut Heine Rydland, Johannes Koløen,  Bjørg Eldrid Tingvoll Hamre, Ove Magne Solli, Inger Sigrun Sivertsen Røen, Ingunn Pernille Sandvik Førland, Nils Sørlid