Alle barnehagane i Fitjar arrangerte tysdag 17.april ein "bli kjent" tur for førskuleungane. Målet var at dei ungane som skal begynne på skulen til hausten kunne treffast og bli litt kjent med kvarandre.

27 born og vaksne frå barnehagane Fjellheim, Årskog, Fitjarstølane og Fitjar soknerådsbarnehage møttest ved Fitjar idrettspark og gjekk i eit langt tog inn til rasteplassen inne i skogen i Rossneset.

Der leika borna og fekk prøva ulike aktivitetar som : kaste kongle på lokk, kaste ringar på pinnar, leika gøym og leit og å gå i blinde når ein holdt fast i eit tau. Me avslutta turen med grilling av pølser. Eit arrangement som sikkert er kome for å bli!