God stemning rundt bordet ved dagens kranselag. Foto: Ingrid Hovstad

Fitjar kommune inviterte til kranselag ved Fitjar bu- og behandlingssenter.

Ombygginga av Fitjar bu- og behandlingssenter går stadig på fram, og i dag feira ein at det nye påbygget har tett tak med sperreskål i hyggeleg lag.

– Det er ikkje so vanleg å ha sperreskål med gipsa veggar, fortalde Frank Rune Almås prosjektleiar frå Engelsen bygg, til lått frå dei andre i rommet.

Han takka Fitjar kommune på vegne av Engelsen bygg for at dei fekk dette anbodet. Almås nytta ogso høve til å takka underleverandørar for eit godt samarbeid.

Helse og sosialsjef i Fitjar kommune Anne Økland, var glad dei slapp fillemann.

– Me veit me er seine med å be til kranselag. Eg trudde ei lita stund de hadde hengt opp fillemann, men det var berre fugleskremselet, sa Økland.

Veggar på plass i den nye fløya. Foto: Ingrid Hovstad

Økland fortel at ombygginga har vore ein lang prosess, frå teikningar til der ein er i dag.

– Det er noko anna å sjå romma tette i røynda, enn å sjå dei på teikningane. Det er jo mykje større, fortel ho.

Teknisk sjef i kommunen Randi Karin Habbestad, kunne fortelja at den nye delen består av 11 nye store rom. Desse skal nyttast av dei demente bebuarane ved Fitjar bu- og behandlingssenter.

Den nye fløya får eit atrium, ein slags «vinterhage». Den skal ein kunna nytta heile året og skal vera oppvarma. Denne skal bebuarane nytta fritt. Les meir.

Ombygginga vil kosta Fitjar kommune rundt 23 millionar, rundt 2 millionar kroner av desse er investert i ny velferdsteknologi. Dette inneber eit varslingssystem for pasientane, med høve for integrering av sensorar, lokaliseringsteknologi, kamera eller tilsvarande for tilsyn om natta.

Betasuppa og kaka fall godt i smak. Foto: Ingrid Hovstad

Krevjande å jobba so tett opp til eit fungerande FBB

– Det har vore ein enkel jobb byggmessig, men nærleiken til eksisterande bygg har vore krevjande, sa Frank Rune Almås.

Anne Økland og Randi Karin Habbestad fortalde ogso at dette hadde vore krevjande, men at med godt samarbeid har dette gått fint.

– Me har fått løyst utfordringar fort. Som til dømes når byggearbeidet ramma dagtilbodet for demente. Dei haldt til i den delen av bygget der byggeaktiviteten er mest merkbar, men me løyste dette med å leiga eit hus på Tufteland, fortal Økland.

Økland fortalde at kranselaget i dag viser samarbeidet godt.

– Engelsen bygg har sett fram bord, Gisle Vik har henta stolar og FBB-kjøkkenet har laga herleg betasuppa, sa Økland. Før ho inviterte alle til å forsyna seg med suppa, etterfølgt av kaka.

– Takk for at me vart invitert til kranselag, me gler oss til innspurten av byggearbeidet, avslutta Frank Rune Almås.