Fitjarfestivalen vart avlyst i både 2020 og 2021. No har leiinga sett festivalen på pause på ubestemt tid. Her frå Fitjarfestivalen 2019. Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja informerte i dag om at regjeringa forlengar forbodet mot store hendingar.

Fleire store festivalar har bedt om svar frå regjeringa om sommarens hendingar. I dag kom kultur- og likestillingsminister Abid Raja med konklusjonen.

– Det vert ikkje lov til hendingar med over 500 menneskjer i sommar. Regjeringa forlenger forbodet fram til 1. september.

– For hendingar med under 500 menneskjer kjem me tilbake med ei beslutning på tordag, avslutta ministeren.

Dermed vil me nok sjå mange avlysningar dei neste dagane, som Tysnesfest, Fest i vest og Fitjarfestivalen.