Laurdag var ein del av fritidsforkynnarane til Indremisjonssamskipnaden samla til kurs på Fitjar. Kurset fann stad i Fitjar bedehus.

Laurdag var ein del av fritidsforkynnarane til Indremisjonssamskipnaden samla til kurs på Fitjar. Kurset fann stad i Fitjar bedehus.

– Det er vel likevel rett å seia at dette er meir ein samling til inspirasjon enn eit vanleg kursopplegg, understrekar sekretær Arnfinn Halderaker Husby overfor Fitjarposten. Han fortel vidare at dei i tillegg til samling om Guds Ord, òg brukte mykje tid til å samtale om erfaringane den einskilde hadde frå forkynnararbeidet.