Mellom 60 og 70 foreningskvinner frå  Huglo, Stord og Fitjar var samla til  misjonstreff på Øvrebygda bedehus sist veke. Jo Kjetil Løsnesløkken frå Karmøy heldt andakt og viste video frå  Mali, der han og familien har vori i teneste for Normisjon.  Han oppmoda til forbøn for dei som no er misjonærar i Mali. Kari og Elisabet F. Giske deltok med song og musikk. Kollekten som vart samla inn, går til Normisjon sitt arbeid.

I matpausen var det servering av betasuppe og rundstykke.  Det var anledning til ein god drøs medan ein kosa seg med kaffi og kaker. Helland og Hovstad Normisjon var vertskap denne gongen.  Kvar haust plar Normisjon sine kvinneforeningar i Sunnhordland samlast til kveik og glede med Guds ord og misjonsinformasjon i sentrum.