Både i Øvrebygda og i Fitjar sentrum er dei no i full sving med å førebu barnevenlege julefestar, som begge stader skal vera torsdag ettermiddag.

 I Øvrebygda vert festen i gymnastikksalen på skulen. Det er Tysdagsklubben og Indremisjonen som står saman om festen, og dei annonserer med innslag av ungane på Tysdagsklubben, andakt, gang rundt juletreet og kaffipause med kaker og ekstra posar til ungane.

På Fitjar er det søndagsskulen som inviterer unge, vaksne og eldre til julefest på bedehuset. Her vert det innslag ved ungar frå søndagsskulen og ungdomar frå Klubben. Det vert andakt ved søndagsskulekonsulent Elisabeth Fauskanger og juletregang akkompagnert av piano og ei blåsergruppe. Det vert servering av kveldsmat i form av enkle, påsmurde rundstykke og julekjeks.

Festen i Øvrebygda tek til klokka 17.00. På Fitjar bedehus startar festen klokka 17.30.

Finn fram festkleda og møt opp! Alle er velkomne!