Fitjar kommune går no ut med eit førebels forbod mot å gjera opp eld i skog og mark.

– Etter meldingar om gras- og lyngbrannar fleire stader på Vestlandet syner det seg at det er ekstremt tørt i skog og mark.  Brannsjefen ser seg difor nøydd til å innføra førebels forbod mot å gjera opp eld i skog og mark, heiter det i ei melding til fitjarposten.no.