– Eg kan ikkje minnast å ha sett slike fuglar her på garden før, sa Kristen Aarbø og viste til eit tranepar som hadde landa på bakken hans.

Ikkje rart det. Når me etter tips frå Kristen har fotografert fuglane, og tek kontakt med Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen, får me vite at det ikkje tidlegare er registert traner i Fitjar. Og då snakkar me om den nasjonale artsdatabanken som registrerer slikt.

– Det kan jo likevel vere at folk har sett nokon. Me veit om eitt til tre tranepar som hekkar i Hordaland, år om anna. Men vi har altså ingen tidlegare registreringar frå Fitjar, seier Frede Torsheim ved UIB til fitjarposten.no.

Trana er altså ei svært sjeldan fugl i Hordaland.

Etter samtale med ornitologen på huset fortel Torsheim vidare at dei trur dette må vere eit «trekkende par». – Skulle det slå seg ned i Fitjar, hekke og leggje egg, vil det vere sensasjonelt, seier han og bed folk om å følgje med og gi melding om så skulle skje.