Skjermdump frå ungdataresultata frå Rimbareid ungdomsskule 2019.

Ungdomsrådet minnar om folkemøtet om rus onsdag 4. desember.

Fitjar ungdomsråd skipar i samarbeid med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) til folkemøte på onsdag. NNPF har hausten 2018 og våren 2019 arrangert ei rekke folkemøter rundt om i heile Noreg.

– Bakgrunnen for at vi gjennomfører disse folkemøta er at vi som jobbar tett på rusproblematikk er generelt uroa for enkelte av ungdomsmiljøa våre og ønskjer å bidra til at unge får ein så god og trygg oppvekst som mogleg, fortel NNPF.

Målet med møta er å gje vaksne/foreldre kunnskap, og dekkja informasjonsbehovet om illegale rusmiddel.

Til møtet i Fitjar kjem ekteparet Mona og Arne Bratland. Dei fortel den sterke historia om sonen deira, som døde av ein overdose MDMA.

Les ogso: Ungdomsrådet håpar møtet kan verka førebyggjande

NNPF vil fortelja om situasjonen i landet, gå gjennom regelverk og verknadar av illegale stoff, og gje råd til korleis ein kan skapa gode oppvekstvillkår.

– Det vert spreia mykje feilinformasjon om rusmiddel, difor er det viktig for oss at me får dela eit korrekt bilete av situasjonen, seier NNPF.

På møtet vert det ogso innleiing frå ordførar Harald Rydland og ungdområdkoordinator Bente Bjelland, appell frå ungdomsrådet og informasjon om situasjonen på Fitjar frå lokalt politi/SLT-koordinatoren.

Møtet er i Fitjar kultur- og idrettsbygg, og startar kl.18.00. Møte er ope for alle.