Førstkomande torsdag vert det folkemøte om E39, strekninga Engevik -Sandvikvåg,  i kommunestyresalen.

Det er Statens vegvesen som står bak møtet. Her vil dei informere om det pågåande planarbeidet langs strekninga, og det vert høve til å stille spørsmål og kome med innspel.

Sjå annonsen oppe til høgre.