Midtfjelletdagen vart ein folkefest som både Midtfjellet Vindkraft og Ole Bergesen, som stod i spissen for sjølve arrangementet, har all ære av. Likeeins den store gruppa av dugnadsfolk frå samtlege grupper i Fitjar  Idrettslag.

Mykje folk var til fjells for å få med seg det heile. Etter det fitjarposten.no fekk melding om var det rundt 300 som gjekk opp. Og plussar me på alle bussane, og dei som kom opp utan å verte registerte, landar me truleg på rundt 500 personar. Det er mykje, og det seier oss at dette arrangementet svært truleg er kome for å bli.

Flott gjennomført arrangement
Både Mølleløpet og orienteringsløpet Møllesprinten vart suksessfullt gjennomført. «Kiosken» ved Mølle B12 selde både kald og varm mat, og etter det fitjarposten kunne sjå, gjekk salet strykande.

Folk heiv seg òg på konkurransane frå standane – og deltakarmedaljane lyste stolt frå brystkassen til dei mange som fullførte turen til topps utan motorkraft.

Alltid, også i friluft, er det vakkert å høyre vår eminente operasongar Runar Thor Gudmundsson, og karateklubben sette seg i respekt med si flotte oppvising.

Og når det lova regnet ikkje kom før folk var komne seg vel heim, er det berre å gle seg over ein flott dag i friluft med flotte opplevingar. Både naturmessige, sosiale og idrettslege.

Ingressbilete: Mange koste seg på Midtfjellet i går. Foto: Håkon C. Hartvedt