Ordførar Harald Rydland. Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Ordførar Harald Rydland oppmodar folk til å testa seg for korona.

– Etter samråd mellom smittevernlege Odd Kvamme i Fitjar og Lars Helge Sørheim i Stord, vert det førebels ikkje innført lokale tiltak hos oss som ein fylgje av utbrota nordom- og inne i fjorden, melder Rydland.

– Me vil likevel peika på dei nasjonale reiseråda som gjeld for kommunar som ligg innafor ring 1 og 2:

  • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
  • Innbyggerne i ring 1 og 2 kan dra til fritidsbolig. Men reis bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.

  – Det første rådet om å unngå alle reiser som ikkje er nødvendige må me alle ta til oss, uansett kor me skal reisa. Elles rår me folk til å testa seg, dersom dei i løpet av dei siste 10 dagane har komme til Fitjar får ein kommune med særlege tiltak grunna høgt smittepress eller utbrot av muterte virus.