Arkivfoto: Fitjarposten/Kjetil Rydland.

Haugaland Kraft overtek dei tilsette i Sun Elsikkerhet, og flyttar avdelinga i frå Tysnes til Fitjar.

Sun Elsikkerhet utfører DLE-tenester(tilsyn med elanlegg etter fastsatt lov), eltryggleiksarbeid og tilsyn for nettselskap.

Haugaland Kraft overtok ansvaret for straumnettet til Fitjar Kraftlag i fjor. Dei har bygd om kraftlagbygget på Fitjar, og har laga nye kontor til tilsynsjobben.

Flyttinga av Sun Elsikkerhet skjer som ein konsekvens etter salet av Tysnes Kraftlag til BKK. BKK har eige selskap som utfører tilsyn. Fitjar Kraftlag har vore medeigar i Sun Elsikker sidan selskapet vart stifta.

Konsernsjef, Olav Linga, i Haugaland Kraft seier det er bra at denne avdelinga no flyttar til Fitjar.

Linga gler seg ogso over at Haugaland Kraft no tek i bruk meir av lagerlokala på Årskog.

– Dette er flotte lokal, som me gler oss til å nytta betre, fortel Linga.