Garasjen som har stått mellom Bensinstasjonen og Skrammavegen vart nyleg flytta..

Etter flyttinga er garasjen no plassert på Fitjar Skyttarlag sitt område i Årskog der dei nok vil finna eit høveleg bruksområde for han.

Sjølve flyttinga gjekk greitt med lastebil med kran. Sjå bileta. Alle er tekne av Anna Bauge Torland.