Fløyfisken har spesielle neonlysande auge, men piggane og antennen på ryggen kjem ikkje skikkeleg til sin rett på dette bildet. Foto: Privat.

I helga sende ein lokal hobbyfiskar oss bilete av ein svært spesiell fisk med neonlysande auge og kvasse piggar. Det viste seg å vera ein vanleg fløyfisk.

– Eg har aldri sett ein slik fisk før, seier hobbyfiskaren, som ofte er ute med garn eller anna fiskeutstyr i Fitjarøyane.

Den spesielle fisken med neonlys i augo, fekk han på garn ved Fodnalandet natt til laurdag. Då han skulle ta fisken ut av garnet, stakk fiskaren seg til blods på tre kvasse «nålespissar» som fisken har på hovudet, ved sida gjellene.

Etter å ha beundra og fotografert den spesielle skapningen kasta fiskaren fangsten på sjøen, og fløyfisken sumde av garde, i fin form. Førebels utan namn.

Men kontakt med andre erfarne hobbyfiskarar oppklarte snart spørsmålet for vår mann. Det var ein vanleg fløyfisk han hadde hatt oppi båten sin.

Dette er ein fisk som held til på botnen av havet, ned til 400 meters djup. Han finst også i fjæra, og vår mann fekk fisken på garnet sitt rundt 40 meter under overflata. Fløyfisken er utbreidd frå Lofoten i nord, til Marokko og Azorene, og Middelhavet og Svartehavet. På ryggen har han ein spesiell antenne, som dessverre ikkje viser så godt på bileta vår mann fekk høve til å ta.

Men som bileta syner, har fløyfisken ein spesiell utsjånad, med eit stort, breitt hovud og ein munn som vender nedover. Fisken var blankare enn til dømes ein breiflabb, fortel vår mann. Og han er fargerik, ofte er fisken gul, blå og fiolett. Hannen blir opptil 30 cm og hoa 25 cm.

Kjøtet er etande, men vanleg fløyfisk blir ikkje beskatta kommersielt. Sjå artikkelen En annerledes taco! Kan den spises? på bloggen til Raphael Pedersen.

(Kjelder: Wikipedia og Store norske leksikon)

Den spesielle fisken i båten før han blei kasta uti att i sjøen og sumde av garde i tilsynelatande fin form. Foto: Privat.