Bilete av dei tre beste lamma, f.v. Tore Atle Sørheim, Stig Kjoberg Almås og Jarle Helland.

Sau og Geit i Stord og Fitjar hadde fått med seg bømlingane til onsdagens kåringssjå på Tyse, og dermed blei det rekorddeltaking, med heile 101 flotte vêrlam.

Mange stolte, unge vêrar fekk vist seg fram frå si beste side under kåringssjået, som fann stad inne i hallen til Stord Hestesportsenter. Det er tredje gongen dei har sjået innandørs i dette flotte lokalet, og det var nok sterkt medverkande til at arrangørane ikkje miste nattesøvnen i det ekstreme regnvêret natt til onsdag.

Det var i alle høve ein godt fornøgd leiar i Stord Sau og Geit, Tore Atle Sørheim, me møtte under kåringssjået i dag.

– Heile 101 vêrlam er rekord på kåringssjået vårt, seier han, og legg til at han synest det er hyggeleg at bømlingane er med for første gong.

Dommar Kåre Sønstabø er den mest erfarne av alle, med 50 års fartstid, seier Tore Atle Sørheim t.h.

Avgjerande dag for dei unge vêrane

Vanlegvis er det Stord og Fitjar Sau og Geit som skipar til denne årlege stormønstringa av spente vêrlam. Og dei to laga på øyo byter på å ha ansvaret annakvart år. Det står alltid litt prestisje på spel for smalabøndene som stiller ut lamma sine på dette sjået, men det står mykje meir på spel for dei unge vêrane.

Det gjeld nemleg noko så alvorleg som å koma klar fårikålgrytene i haust. Vert du kåra, har du nemleg store sjansar til å gå inn i avl, og gå ei lys framtid i møte. Dei som vert vraka, hamnar lett i den sorte gryte.

Dei vanlegaste måtane å bli vraka på er anten at det er marg i ulla, eller at det manglar ein stein. Du må ha begge ballane på plass om du skal nå opp i dette gamet!

Kjekt å vera dommar!

Dei tre som fekk det ansvarsfulle oppdraget å avgjera framtida for vêrlamma i dag, var Ivar Hildal frå Odda, Olav Solheim frå Kvam og Kåre Habbestad frå Bømlo.

Dei tre dommarane lét vel over kvaliteten på årets vêrlam. Dei understrekar at det systematiske avlsarbeidet blant smalabøndene på Stordøya heilt klart gjev resultat. Krava blir stadig strengare til å koma gjennom nålauga, men dei aller fleste vêrane klarte seg i dag.

Rett nok la me merke til ein uheldig vêr som lett kan hamna i fårikålgryta før han anar det. Han hadde nemleg marg i ulla, og då er det ingen nåde. Etter å ha undersøkt ulla i mikroskop ser dommar Olav Solheim heilt tydeleg margen som ein strek midt inne i kvar fiber av ulla, og då er saka klar:

– Marg i ulla toler me ikkje i det heile på norsk kvit sau, slår dommar Olav Solheim fast.

Han er elles godt fornøgd med det meste av det han har sett. Solheim har lang fartstid som dommar, men ikkje så lang som Kåre Habbestad frå Bømlo. Sistnemnde er den som har lengst fartstid av alle i Hordaland, opplyser Sau og Geit-leiar Tore Atle Sørheim. Habbestad begynte på slutten av 60-talet, og kan dermed rosa seg av 50 år som dommar!

Han fortel at det har vore veldig kjekt, og han held fram så lenge dei har bruk for han. Då han begynte som dommar for rundt 50 år sidan, var det fordi folk hadde tru på at han kunne gjera ein god jobb. Det var ingen krav til formell kompetanse, men no må alle dommarane gjennomføra kurs kvart år. Han tar eitt år om gongen, men:

– Eg har lyst å vera med vidare, smiler smaladommaren med lang fartstid både som sauebonde og mjølkeprodusent på Habbestad, og som sveisar på Kjøtteinen.

Lars Koløen Andersen med to fine villsaulam.

Friskt blod frå Fitjar og Ovbygdo

Ein heilt ny smalabonde stilte med tre flotte svartfjeslam, som alle fekk bra skussmål av dommar Ivar Hildal. Ole Andreas Waage frå Hogste har berre drive på eitt år, med sauer som han har kjøpt av ulike besetningar på Stord. Men lamma han hadde fått fram, fann nåde for dommaren sine auge, og Svein Ove Vatna på Stord var om seg og kjøpte eitt av dei, på ståande fot.

Inge Andreas Waage og Svein Ove Vatna avtaler kjøp på staden.

– Eg veit at dette er ein god vêr, seier han, og tar handa til den nye smalabonden frå Fitjar.

Naboane frå Klementsbrekko, Tone Koløen og Tor Gunnar Andersen, er ikkje heilt nye smalabønder. Men rasen dei stilte med, er ny på kåringssjå på Stordøya. Med to små vêrlam av rasen villsau var dei var nok ekstra spente. Men dommar Olav Solheim fortel at han har dømt ein del villsau både i Ølen og i kommunane rundt Bergen og i Nordhordland.

Som vanleg blei samkoma avslutta med premieutdeling, og glade vêrlam kunne gle seg over fine sløyfer. Og som vanleg var leiaren av Stord Sau og Geit, Tore Atle Sørheim, på toppen av resultatlistene.

 

Premiering

Beste vêrlam alle rasar langhala kvit (”spiss”). Kropp, bein, ullkvalitet og ullmengd:
1. Tore Atle Sørheim Lam 88877
2. Stig Kjoberg Almås Lam 80004
3. Bodil Haga Helland Lam 80255

Beste vêrlam Ryggja. Kropp, bein, ullkvalitet og ullmengd
1. Tore Atle Sørheim Lam 88834

Beste vêrlam andre rasar. Kropp, bein, ullkvalitet, ullmengd og rasepreg
1. Inge Andreas Waage Lam 80008 svartfjes

Høgast sumpoeng. (ætt, kropp, bein, ullmengd og ullkvalitet)
1. Tore Atle Sørheim Lam 88887 170 P
2. Bodil Haga Helland Lam 80255 166 P
3. Tore Atle Sørheim Lam 88864 166 P

Best ull (ullkvalitet og ullmengd vert slått saman til ein karakter):
1. Tore Atle Sørheim Lam 88877
2. Stig Kjoberg Almås Lam 80011