– Dana cup er i gang. Fitjar jenter 14 vann 2-1 i den første kampen. Kjempeflinke.

Det er Wenche Tislevoll som skriv dette i ei melding på facebook. Me ønskjer lykke til vidare.