Reino er ein lagleg arena for diverse ski- og akerenn over eit stort område. Det krydde av folk i alle aldrar i dag. Sola gjorde sitt til at det var godt å vere ute, men sjølvsagt måtte ein vere godt kledd.

Rolf Atle Rolfsnes brukte roperten og ønskte velkommen på vegne av Fitjar Idrettslag. Snart var dei første borna klar til start i fleire puljer, og det var dei under skulealder. Seinare vart det dei større borna sin tur. Truleg også mogleg for dei vaksne å delta.  Me hadde ikkje stått lenge før heiaropa lydde, og så kom Andreas på 5 år først i mål. Ikkje lenge etter kom Eirik på 4 år. På spørsmål fortalde mor at han har trena å gå på ski i hagen, og me får stadfesta at øving gjer meister. Den minste skiløparen me oppdaga var Martin på 2,5 år. Han hadde sjølvsagt ein vaksen ved sida av seg for det er ikkje så lett å reise seg etter eit fall.

Mange nytta høvet til å bruke akebrett og, og dei fekk god fart etter kvart. Fleire stader var det høve til å grille eller varme pølser på anna vis. Det såg verkeleg ut som folk kosa seg i snøen i dag.

Slike flotte dagar er det nok mange som ønskjer at me kunne ha kvar vinter.