Fjellheim barnehage var mellom dei som markerte Barnehagedagen 2011 – Vi kan!, i går.

– Me markerte dagen med felles bålkos på tunet. Store og små var samla og nytte nysteikte fiskekaker og heimalaga brød i strålande vår(?)sol, opplyser Anne Marie L. Stokken til fitjarposten.no

Godt personale for gode barnehager
Regjeringen ønsker å satse på kvalitet i barnehagen. Med slagordet Vi kan! ønsker barnehagene denne kvalitetssatsingen velkommen. Satsingen er en anerkjennelse av at barnehagen har en viktig funksjon i samfunnet. Først og fremst for barnas hverdag her og nå – men også for deres videre liv.
Det viktigste kvalitetskriteriet i barnehagen er barnehagepersonalet og vår kompetanse. Derfor må kompetansen som både førskolelærere og andre pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter har, verdsettes”.

(Henta frå www.utdanningsforbundet.no)