Svært mange ville høyre Bjarte Stubhaug og Irene Simonsen  i Fitjar kyrkje i kveld, fortel ei glad Eli Simonsen til fitjarposten.no.

Bjarte Stubhaug snakka om temaet  «Sjelekval og sinnsro – om kjenslevare og psykiske plagar. -Korleis møte menneske med nerver?» og Irene Simonsen bidro med vakkert pianospel. Det heile for ei nesten fullsett kyrkje.