Fitjar Musikklag sin vårkonsert var eit fint høve  til prisutdeling til «multimusikaren» Jakob Vik.

Prisen, ein statuett laga av Leif Hedmann og eit diplom, vart overrekt av ordførar Wenche Tislevoll. I talen nemnde ho mange av Jakob sine merittar heilt frå unge dagar, då han kjøpte sitt første instrument, ein mandolin. Det instrumentet har han spela i Fitjar Musikkforening i 47 år. Elles har han spela eufonium, kontrabass, tenorsax og fele. Jakob var med og starta Musikklaget for 65 år sidan, og tre år tidlegare Fitjar Songlag. I Fitjar Skulekorps var han første formann. I unge dagar skreiv Jakob blant anna revytekstar og var med på framføringane også. Dei seinare åra har han vore musikar i tilstellingar for pensjonistar. Jakob sin innsats som frivillig medhjelpar i kyrkja i nærare 40 år bør og takast med. Jakob uttrykte stor glede for prisen og takka hjarteleg.
Fitjar Musikklag presenterte eit variert program med tittel Norsk på norsk, det vil seie at alle tekstar vart sunge på norsk og forfattarane var norske. Kveldens leiar, Terje Træet, fortalde litt om låtar og låtskrivarar før kvar framføring, og me nemner nokre av dei: Marius Müller, Vamp, DumDum Boys, Di Derre, Trond Viggo Torgersen. Marthe Nordfonn, Årstein Tislevoll og Ole André Westerheim var hyrt inn som songarar og ekstra musikkforsterking ved Per Egil Larsen gitar og Øyvind Fitjar bassgitar. I lag med musikklaget måtte det bli ein vellukka konsert, og sistnemnde hadde øvd både lenge og hardt, sa Terje Træet innleiingsvis, noko som viste att då dei akkompagnerte dei fleste songane. Musikarane fekk ei lita pause då Ole André med eige gitarakkompagnement song Per Sivle sin mest kjende tekst Den fyrste song eg høyra fekk. Han framførte og ein sjølvskriven låt. Då Ole André og Marthe song Heksedans av Jan Eggum, fekk dei hjelp av fire dansande hekser: Olga Vestbøstad, Thea Træet, Mari Hatlevik og Rebekka Tverborgvik. Konserten vart avslutta med Levva livet ved Åge Aleksandersen og utdeling av blomar til aktørane utanom musikklaget. Dirigent Torbjørn Røssland fekk og sin fortente bukett.