Konfirmantkullet i Fitjar kyrkje 2009. Foto: Gudrun Storesund (med Nobu sitt kamera).

Både klokka 10 og 12 i dag vart Fitjar kyrkje fullsett med festkledde menneske, og konfirmantane fekk både bøn og gode ord med seg vidare på vegen.

Vakkert var det med konfirmantane i sine i kvite kappar, akkompagnert av slekt og vener med eit spel av fargar i sine forskjellige festkle. Vakkert var òg det kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu (Nobu) sa. «Å vera elska kan forandra oss totalt», sa han – og peika på Guds kjærleik til kvar av oss.

-Eg vonar de er blitt betre kjent med Jesus, Guds Son, som kom til verda. Synd er ikkje først og fremst det me gjer feil. Den største synda er å ikkje ta imot Han, for berre Han kan frelsa oss, og ingen elskar oss som Jesus, sa han vidare i ein elles humørfylte tale, som fekk låtten til å runga i kyrkja gjentekne gongar.

Slik fekk me oppleva at både humor og høgtid går greitt hand i hand, når det heile er samansett på ein god måte.

-Ei fin oppleving, sa fleire etterpå.

Og konfirmantane skal ha all ros for den fine og verdige måten dei oppførte seg på.

Desse ungdomane vart konfirmerte i dag:

Kl. 10.00
Einar Lillenes Helland, Morten Helland, Ida Hobæk Hovland, Ingrid Hovstad, Henrik Raunholm Kjelling, Irene Solli Koløen, Christer Olsen Korneliussen, Halvor Larsen, Anne Lunde, Sindre Vestbøstad Maraas, Audun Arthur Mehammer, Hanne Volden Mjønes, Belinda Nesbjørg, Marte Søreide Nordvang, Maria Rydland, Malin Tranøy Stokken, Lena Thorland, Malene Alfsvåg Traa, Tormod Meyer Tørnquist, Katrine Aarskog Vesterheim, Camilla Volden og Gisle Flatraaker Aarbø.

Kl. 12.00
Andreas Eriksen Drønen, Truls Sæterbø Fitjar, Turid Marie Lambach Fitjar, Stein Arve Gloppen, Ida Grindheim, Geir Grov, Lars Ivar Havro, Tjeresa Heggøy, Christine Kjærland, Daniel Kjerland Kongestøl, Ailin Korsvik, Lars Henrik Haukefær Kvernenes, Siri Landa, Rune Mork Levåg, Jonas Koløen Lønning, Iselin Nygård, Anna Rygg Nøttveit, Ragnhild Prestbø,Marianne raunholm, Malin Rydland, Stine Haugland Vesterheim, Simon Kongestøl Vik og Line Jensen Westvik.

Fitjarposten gratulerer!

Konfirmantkullet i Fitjar kyrkje 2009. Foto: Gudrun Storesund (med Nobu sitt kamera).