5. klassingane ved Rimbareid skule har all ære av si framføring av "Den levande skogen". Godt med folk var det òg.

"Den levande skogen" er eit artig stykke der både tre og dyr, og andre ting i skogen, snakkar. Bodskapen ein sit igjen med etterpå er at ein må ta vare på skogen.

Dette fekk femteklassingane fram på ein svært bra måte. Alle var flinke i  mikrofonbruken, og når tekstuttalen og var svært bra, var det greitt å høyre alt som blei sagt. Slik har det ikkje alltid vore før på slike framsyningar.

I tillegg song elevane kjempebra.

Det vanka såleis svært velfortent applaus frå foreldre, søsken, besteforeldre og lærarar etter framføringa.