I samband med Fitjar Vidaregåande Skule sitt 75-års jubileum arrangerte Fitjar Vidaregåande Skule stort elevstemne, laurdag. Det var utstillingar på avdelingane, og fokus på skulen for 75 år sidan og fram til i dag.

Vidare vart det intervju av både tidlegare lærarar og elevar, og av elevar som går på skulen no. Deltakarene fekk òg med seg korte utdrag frå jubileumsboka som kjem til hausten.

Og ikkje minst var det tid for mimring mellom alle dei tidlegare elevane som kom til Fitjar VGS denne dagen, og som òg gledde seg stort over det dei fekk sjå av skulen, slik han framstår i dag.